Geografski položaj, klima, raznovrsnosna topografija, očuvana prirodna bogatstva i resursi, kulturno – istorijske znamenitosti i duga turistička tradicija su omogućili razvoj turističke djelatnosti kao jedne od najperspektivnijih grana privrede na području opštine Teslić.

Opština Teslić raspolaže sa vrlo bogatom turističkom ponudom i prirodnim potencijalom za razvoj raznih vidova turizma poput banjsko – rekreacionog, planinskog, eko – turizma, seoskog, izletničkog, speleološkog, lovnog i ribolovnog turizma kao i vjerskog i kongresnog turizma. Promocija, unapređenje, očuvanje i zaštita turističkih vrijednosti je jedan od preduslova za dugoročni razvoj i unapređenje turističke djelatnosti i aktivnosti JU Turističke organizacije opštine Teslić su usmjerene upravo ka tom cilju.

Turističke destinacije koje bilježe značajniju posjećenost na području opštine Teslić su:

  • Zdravstveno – turistički centar Banja Vrućica
  • Sportsko – rekreacioni centar Hajdučke vode
  • Vučja planina
  • Pećina Rastuša
  • Principovo vrelo
  • Etno plaža Lane
  • Etno selo Milojević
  • Manastir Liplje
  • Svetište Kondžilo

Vrste turističkih objekata s kojima raspolaže opština Teslić su zdravstveno – turistički centar, sportsko – rekreacioni centar, objekti u etno stilu koji se mogu svrstati u seoska domaćinstva, sakralni objekti, speleološki objekti te planinarske staze i izletišta.

Smještajni kapaciteti na području opštine Teslić se ubrajaju među najveće na području Republike Srpske. ZTC Banja Vrućica raspolaže sa više od 1.000 ležaja, SRC Hajdučke vode sa više od 60 ležaja, Etno plaža Lane sa 15 ležaja, te ostali moteli, pansioni i privatni smještaji čine veliki kapacitet za prihvat turista.

Potencijali za proširenje turističkih kapaciteta se ogledaju u izgradnji dodatnog sportsko – rekreacionog centra Vučja planina, ulaganja u razvoj seoskog turizma, unapređenje speleološkog turizma opremanjem pećine u Očaušu te unapređenje vjerskog i manifestacionog turizma.

Banjski turizam- ZTC Banja Vrućica

U neposrednoj blizini grada Teslića, na nadmorskoj visini od 230 m, skladno uklopljena u predivno prirodno okruženje šuma i bujnog zelenila,sa izvorima termomineralnih voda jedinstvenih karakteristika koje ju čine pogodnom za liječenje i prevenciju  raznih kardiovaskularnih i fizijatrijsko-reumatoloških oboljenja,  nalazi se ZTC Banja Vrućica koja predstavlja najpoznatiji i najposjećeniji  turistički lokalitet na teritoriji opštine Teslić. Sa četiri hotela ukupnog kapaciteta od 1000 ležaja, wellness centrom, kongresnim dvoranama opremljenim najsavremenijom opremom,terenima za tenis,košarku i fudbal,te uređenim parkovima i stazama za šetanje u ukupnoj dužini od 7 kilometara, kompleks Banje Vrućice  prostire se na površini od 740.000 m², što ga čini najvećim turističkim kapacitetom u Bosni i Hercegovini.

Voda se koristi za pijenje, banjanje u kadama, za hidroterapiju u Bazenu, za inhalaciju aerosola i CO2 se koristi za gasne kupke. Indikacije su : bolesnici sa infarktom srca, anginom pektoris, operacijama na krvnim sudovima, srčana kompenzovana oboljenja bez aritmija, povišen krvni pritisak, oboljenja perifernih arterijaskih krvnih sudova, stanja nakon povreda, reumatska oboljenja, operisane diskus hernije, pareze i paralize perifernih živaca, upale sluznice želuca, čir na želucu i dvanaestopalačnom crijevu, oboljenja žuči i jetre, šećerna bolest, bronhitis i giht.

IZVOR: www.invest.opstinateslic.com