RS dodjeljuje koncesiju radi proširenja turističke ponude Teslića

Ministarstvo trgovine i turizma RS objavilo je krajem prošlog mjeseca javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za korištenje zemljišta radi izgradnje objekata turističke infra i suprastrukture na području opštine Teslić.

Predmet koncesije podrazumijeva korištenje zemljišta u vlasništvu Republike Srpske u cilju proširenja postojeće turističko –ugostiteljske ponude na području opštine Teslić, na lokalitetu rijeke Usore.

“U ovoj fazi postupka, imajući u vidu proceduru definisanu Zakonom o koncesijama nismo u mogućnosti prikazati detaljnije infrastrukturne pojedinosti iz razloga što isti predstavljaju sastavni dio tenderske dokumentacije koji potencijalni ponuđači moraju otkupiti od Ministarstva trgovine i turizma, uključujući i Studiju ekonomske opravdanosti u kojoj je sadržano idejno rješenje projekta”, kazali su iz resornog ministarstva za portal Akta.ba.

Generalno, projektom je predviđeno da se u blizini postojećeg etno sela “Usora” napravi kupalište otvorenog tipa u dužini oko 500 metara, što podrazumijeva uređenje obala rijeke Usore i čišćenje korita rijeke, drenažu površinskih voda, dovođenje instalacija do mjesta gradnje, izgradnju prečistivača za vodu, izgradnju bazena i manjih smještajnih objekata bungalovskog tipa i pomoćnih objekata, izgradnju igrališta i ostalih sportsko-rekreativnih sadržaja na otvorenom, trasiranje pješačkih i biciklističkih staza u dužini ne manjoj od 5 kilometara sa izgradnjom pratećih objekata uz staze (odmorišta, nadstrešnice, vidikovci) i uređenje područja za rekreativni lov i ribolov, sa pratećim objektima.

“Obaveza budućeg koncesionara da prilikom realizacije projekta projektne aktivnosti uskladi sa čl. 27. i 30. Zakona o poljoprivrednom zemljištu i čl. 42., 43. i 44. Zakona o šumama ukoliko, tokom realizacije obavljanja koncesione djelatnosti dođe do krčenja šume i trajne promjene namjene šumskog i poljopivrednog zemljišta”, ukazuju iz ministarstva.

U vezi sa intervencijama na riječnom toku rijeke Usore i korištenja priobalnog područja u sportsko -rekreativne svrhe, budući koncesionar je u obavezi pribaviti vodna akta od JU “Vode Srpske”, Bijeljina, shodno Zakonu o vodama.

U cilju realizacije pojedinih faza projekta potrebno je voditi računa da se prethodno donese prostorni plan posebnog područja za širi obuhvat i sa dijelovima plana na nivou sprovedbenog dokumenta, kao i master plan, a na osnovu projekta iz oblasti rudarstva i geologije Banja Vrućica-termomineralna voda, kako je predviđeno Izmjenama i dopunama prostornog plana Republike Srpske do 2025. godine.

Očekivani ekonomski pokazatelji od realizacije projekta su otvaranje novih radnih mjesta i to najmanje 20 radnika u početnoj fazi realizacije projekta.

Također, očekuje se angažovanje domaće radne snage i privrednih društava na izvođenju planiranih građevinskih radova na ostrvu i pratećih aktivnosti, potom povećanje prihoda budžeta kroz plaćanje poreza i doprinosa kako lokalnoj zajednici tako i budžetu Republike Srpske.

Projekat će uticati i na razvoj razvoj sektora turizma i ugostiteljstva Teslića koji je važan turistički centar RS, kao i na punjenje budžetskih i vanbudžetskih fondova.

IZVOR: www.antena-radio.ba